ODE Recruitment Department

TNO recruitment department, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for their pioneering role and effort for more diversity and inclusion in the workplace.

Kitty Bertels, responsible for Internal communication and Employer Branding at TNO, nominated the recruitment department. She says: “For years this department is at the forefront in stressing the importance of D&I to TNO. It is not just more diversity they achieve by recruiting a more divers group of employees. They also hold up a mirror to the organisation. Recruiters challenge managers with vacancies not to search for a clone of themselves, but to embrace difference and diversity. That is what makes this department so valuable. Recruitment is relentless in their effort because they know change is necessary but also wonderful!”

Michael Declercq, on behalf of the department: “This is great! As a team we strive to prioritise D&I in every aspect and to perform as ambassadors , both internal as external. D&I is welcomed by everyone within TNO and together we can make change happen. We are nog there yet, but we are making progress.”

Anne Maartje van Uijl adds: “We see that the departments at TNO who really welcome people with different (international) backgrounds, and sincerely make them feel included, for example by organising culture sessions in the teams, are really succesful in being diverse and inclusive. They are a good example for others.”

De afdeling Recruitment van TNO ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor hun voortrekkersrol en inzet voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Kitty Bertels van Interne communicatie & Employer Branding nomineerde de afdeling. Zij vertelt: “De afdeling recruitment staat al jaren in de frontline om het belang van D&I voor TNO te benadrukken. Niet alleen zorgen ze letterlijk voor meer diversiteit door een meer diverse groep nieuwe medewerkers binnen te halen, maar ook houden ze de organisatie een spiegel voor. Recruiters dagen managers met vacatures uit om niet op zoek te gaan naar een kloon, maar juist open te staan voor verschil en diversiteit. En dat is wat de afdeling zo waardevol maakt. Recruitment blijft zich onvermoeibaar inzetten omdat ze weten dat verandering noodzakelijk maar ook mooi is!”

Michael Declercq, namens de afdeling: “Wat is dit super leuk! Als team zetten we ons in om op alle fronten bij te dragen aan D&I en als ambassadeurs op te treden, zowel intern als extern. D&I wordt door heel TNO omarmd en met elkaar kunnen we verandering brengen. We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg.”

Anne Maartje den Uijl vult aan: “We zien dat TNO afdelingen die mensen met verschillende (internationale) achtergronden echt welkom heten, hen oprecht het gevoel van inclusie geven, – bijvoorbeeld door cultuursessies te organiseren-, echt succesvol zijn in het realiseren van diversiteit en inclusie binnen hun team. Zij zijn goede voorbeelden voor anderen.”