ODE Andy Court

Andy Court, Principal Business Developer Space and EU Manager Industry at TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for coaching, mentoring and sponsoring colleagues and creating an inclusive working environment.

Colleague Oana van der Togt, receiver of an ODE herself, nominated Andy.

Oana: “Through out the years I have seen Andy offering his support to other colleagues in the same way he offered it to me. Andy has the right mix of positivity and in his own British way he creates an inclusive work environment. Andy has the ability to tap into others’ strengths supporting their career growth through mentoring. He is also – little known to most – a sponsor for a number of the talents passing his way. On one hand he offers valuable information and advices for individual career development or team performance (mentoring) and in the same time he promotes those talents without them knowing (sponsoring).

Andy is an amazing expert in space technology and is very well respected at international level. He has an incredible international network in the Space Industry – at both work floor as well as C-suit levels – and he is graciously opening this network to his colleagues. I strongly believe that Andy puts his loyalty to TNO and the passion for the betterment of his colleagues ahead of his own career. As a Board Member of the Women@TNO organization, I have regularly organized events for our community. Andy has never refused my invitations to support our community at those events. Often, his participation to those events has been followed by individual mentoring sessions with Women@TNO members. As one of the early internationals in TNO, Andy had and has still to break a number of glass ceilings. Andy is an advocate of inclusion and he acts in support of the minority groups and not only. Anybody would be lucky to have him as a colleague or a mentor!”

Andy: “It was a complete surprise to receive this award. It makes me realise how much I enjoy working at TNO and interacting with so many of my colleagues. I have always been happy to talk with anyone on any topic, and more importantly listen to what people have to say, which is one of the pleasures of life. If I have helped anyone to find the way to take the next steps in their career, or that their concerns can be shared and talked about then I am glad to have been there and to have had that opportunity.”

Andy Court, Principal Business Developer Space en EU Manager Industry bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor het coachen en supporten van collega’s en het creëren van een inclusieve werkomgeving.

Collega Oana van der Togt, zelf ontvanger van een ODE, nomineerde Andy.

Oana: “De afgelopen jaren heb ik Andy collega’s dezelfde steun zien bieden als hij aan mij heeft gegeven. Andy heeft de juiste mix aan positiviteit en op zijn eigen Britse wijze creëert hij een inclusieve werkomgeving. Hij beschikt over de gaven om anderen te zien voor hun talenten en hen middels mentoring te helpen met hun carrière. Wat maar weinig mensen weten, is dat hij ook een sponsor is voor talent dat bij hem voorbij komt. Zo biedt hij waardevolle informatie en advies voor individuele carrière ontwikkeling of teamprestaties (mentoring) en tegelijkertijd promoot hij deze talenten zonder dat ze het weten (sponsoring).

Andy is een geweldige expert in ruimte technologie en wordt enorm gerespecteerd op internationaal niveau. Hij heeft een ongelofelijk internationaal netwerk in de Ruimte Industrie – zowel op de werkvloer als op C-suit levels – en hij stelt dit netwerk ruimhartig ter beschikking aan zijn collega’s. Ik ben ervan overtuigd dat Andy zijn loyaliteit aan TNO en zijn passie voor het behartigen van de belangen van zijn collega’s boven zijn eigen carrière stelt. Als bestuurslid van de Women@TNO organisatie, heb ik regelmatig evenementen voor onze community georganiseerd. Andy heeft nog nooit mijn uitnodigingen om onze community tijdens deze evenementen te steunen, naast zich neergelegd. Vaak leidde zijn deelname aan deze evenementen tot individuele mentor sessies met Women@TNO leden. Als een van de eerste internationals binnen TNO, moest en moet Andy nog steeds glazen plafonds doorbreken. Andy is een voorvechter van inclusie en hij staat op de barricaden voor minderheden. Iedereen zou zich gelukkig prijzen met zo’n collega of mentor!”

Andy: “Het kwam als een complete verrassing, de ontvangst van deze ODE. Het doet mij realiseren hoe enorm veel plezier ik heb in het werken bij TNO en in de interactie met zoveel van mijn collega’s. Ik ben altijd bereid om met wie dat maar wil over elk onderwerp te praten en nog belangrijker, om te luisteren naar wat mensen te zeggen hebben: dat is een van de geneugten van het leven. Als ik heb kunnen bijdragen aan het vinden van de weg omhoog in loopbanen, of dat mensen hun zorgen hebben kunnen delen, dan ben ik blij en dankbaar dat ik die mogelijkheid had.”