v.l.n.r.: Anthia Solaki & Ivana Akrum

ODE Anthia Solaki

Anthia Solaki, research scientist at TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for being THE spokesperson for diversity and inclusion within the Human-Machine Teaming department.

Colleague Ivana Akrum nominated Anthia.

Ivana: “For me, Anthia is the spokesperson for diversity and inclusion in our department. She is actively committed to D&I and she makes sure everybody stays informed about the D&I initiatives – even the ones who feel less connection with the subject. Without her, I personally would give it a lot less of my attention. Simply because it would not be on my radar. And for that reason I appreciate her. For her relentless effort for Diversity and Inclusion.”

Anthia: This award has been a big surprise to me and I’m very thankful to Ivana for nominating me! It certainly encourages me to do more for D&I. I found out about the International and Cultural Diversity group a year ago and, thanks to colleagues who have been already very active, I started looking into how we can improve our organization, raising awareness on these topics, and taking action. To me, the topic of cultural diversity (as well as the other D&I topics) matter, not only to make TNO a more inclusive workplace, but also because of the nature of my work as research scientist. Science is by default an international endeavour and behind every scientific breakthrough, there are contributors across borders, cultures, and schools of thought; diversity adds value. I find this especially important for research within our unit (DSS). It is because of our subject matter, and not despite it, that we have an extra reason to think from an international perspective and become more culturally perceptive. I hope to grow in this direction and support others as much as I can.

Anthia Solaki, research scientist bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, omdat zij dé woordvoerder voor diversiteit en inclusie is binnen de Human-Machine Teaming afdeling.

Collega Ivana Akrum nomineerde Anthia.

Ivana: “Anthia is wat mij betreft dé woordvoerder voor inclusiviteit en diversiteit bij onze afdeling. Zij zet zich actief in voor D&I en zorgt ervoor dat ook mensen die zich minder betrokken voelen bij het onderwerp op de hoogte zijn van D&I initiatieven. Zonder haar zou ik er persoonlijk een stuk minder aandacht voor hebben omdat het anders bij mij niet op de kaart zou staan. Om die reden waardeer ik haar voor haar D&I inzet.”

Anthia: Deze erkenning is een grote verrassing voor mij en ik dank Ivana dat zij mij heeft genomineerd! Het is zeker een aanmoediging voor mij om nog meer te doen aan D&I. Een jaar geleden ontdekte ik de Internationale en Culturele Diversiteit Groep en, dankzij collega’s die al heel actief zijn, begon ik te mee te denken over hoe we onze organisatie kunnen verbeteren, hoe we bewustwording voor deze onderwerpen kunnen vergroten en begon ik actie te ondernemen. Voor mij is het thema culturele diversiteit (evenals de andere D&I thema’s) van groot belang. Niet alleen om van TNO een meer inclusieve werkomgeving te maken, maar ook vanwege de aard van mijn werk als research wetenschapper. Wetenschap is vanuit de basis een internationaal avontuur en achter elke wetenschappelijke doorbraak zitten bijdragen die grens-, cultuur- en gedachtengoed overschrijdend zijn: diversiteit voegt waarde toe. Ik vind dit met name belangrijk voor onderzoek dat plaatsvindt binnen onze unit (DSS). Het is niet ondanks, maar dankzij de materie van ons onderwerp, dat we een extra reden hebben om te denken vanuit een internationaal perspectief en meer ontvankelijk te worden voor het culturele perspectief. Ik hoop nog te groeien in deze richting en anderen hierin te ondersteunen zoveel als ik kan.”