Caroline en Monique

ODE Caroline & Monique

Caroline Swart and Monique Oude Veldhuis, secretaries at WHT department within TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for being an ‘empowering force’ within and beyond their own department.

Colleague Sylvia Wiebing nominated Caroline and Monique.

Sylvia: “Caroline and Monique are great colleagues. Their efforts for everyone exceed expectations. Not only do they welcome newcomers to our organisation, but they also make sure they feel welcome and at ease. They help them survive the jungle of Sharepoint and are ready to answer any question. They point out career opportunities, inform colleagues to read the ‘latest news’ and read between the lines. In short: they empower their colleagues. They might think all this is part of the job, but to me and my other colleagues, we know: this goes way beyond.”

Caroline: “I am very honored. Thank you for all the praise. I believe our ‘empowerment’ arises from thinking in solutions and being open to others. That gives us a lot of energy. Instead of perceiving it as a task, it happens naturally, looking and acting beyond our department.”

Monique: Thank you for this special recognition. Is is much appreciated to know our mutual support is so highly valued. In addition to Caroline: I believe our strong suit is pointing the way to new colleagues within the complex TNO organisation. And colleagues find with us a pleasant and relaxing place to drop by with their stories and questions. And it is our pleasure to think along with colleagues inside and outside our department.”

Caroline Swart en Monique Oude Veldhuis, secretaresses bij afdeling WHT van TNO, ontvingen de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, omdat zij zorgen voor ‘empowerment’ van collega’s binnen en buiten hun eigen departement.

Collega Sylvia Wiebing nomineerde Caroline en Monique.

Sylvia: “Caroline en Monique zijn fantastische collega’s. Hun inspanningen voor iedereen overtreffen de verwachtingen. Niet alleen verwelkomen zij nieuwkomers in onze organisatie, maar ze zorgen er ook voor dat zij zich op hun gemak voelen. Ze helpen hen door de jungle van Sharepoint heen en staan klaar om antwoord te geven op elke vraag. Ze maken anderen attent op carrière kansen, informeren collega’s wanneer een ‘nieuwtje’ gelezen moet worden en lezen tussen de regels door. Kortom: ze empoweren hun collega’s. Ze mogen wellicht denken dat het bij het werk hoort, maar ik en andere collega’s weten: dit gaat de ‘baan’ voorbij.”

Caroline: “Ik ben heel erg vereerd. Dank voor alle lof. Ik denk dat onze kracht ligt in het denken in oplossingen en het open staan voor anderen. Dat geeft ons heel veel energie en maakt dat het voor ons geen opgave is, maar eigenlijk als vanzelfsprekend gaat dat we verder dan onze afdeling kijken en handelen.”

Monique: Dank voor deze bijzondere erkenning. Heel fijn te weten dat onze gezamenlijke support zo enorm gewaardeerd wordt. In aansluiting op Caroline: ik vind ons beiden sterk in het op weg helpen van nieuwe collega’s en er voor hen zijn binnen de complexe TNO organisatie. Daarbij zijn we ook een plek waar de collega’s prettig en ontspannen even langslopen met hun verhaal en vragen. En we denken graag mee met onze collega’s binnen en buiten de afdeling.”