Dick de Bruijn with his team

ODE Dick de Bruijn

Dick de Bruijn, from the TNO Optics department, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for being an ambassador for D&I within TNO and for making everyone in his team feel welcome.

Colleague Joanne Wilson nominated him for the Limitless Thinkers Award: “Dick makes everyone he works with feel welcome. He takes the time to understand the different drives that the people he works with have and is constantly generating connections and opportunities that fit for them. He is often reflecting with others about his own approach in different situations to understand if he has any assumptions or preferences that have influenced his actions. No surprise that Dick volunteered to be an ambassador for diversity and inclusion in TNO and is working with other ambassadors across TNO to make sure that everyone feels at home in our organisation!”

Dick: “What a surprise! I am speechless. And that is a rare sensation for me. Thank you! In discussions over inclusivity during workshops, in the workplace and in my function as D&I ambassador, I was often told: “I was not aware this is an issue at TNO…” And that strenghtens my belief that stories about (not) feeling included should be told and should be shared. I really feel at home at TNO and it is my -our- job to make other people feel just as much at home as I do. I cannot do that by myself, we have to do it together. And it all starts with us being ‘aware’. That is my drive!”

Dick de Bruijn van afdeling Optics van TNO ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor zijn ambassadeurschap voor D&I binnen TNO en omdat hij iedereen in zijn team zich welkom doet voelen.

Collega Joanne Wilson nomineerde hem voor de ODE: “Dick zorgt dat iedereen zich thuis voelt op de werkvloer. Hij neemt de tijd om de verschillende drijfveren van de mensen waar hij mee werkt, te begrijpen en hij biedt hen connecties en kansen die bij hen passen. Vaak reflecteert hij met anderen op zijn eigen aanpak in verschillende situaties om inzichtelijk te krijgen of hij aannames doet of voorkeuren heeft die zijn acties be├»nvloeden. Het is dan ook geen verrassing dat Dick aanbood om een ambassadeur te zijn voor diversiteit en inclusie in TNO. En zich samen met andere ambassadeurs binnen TNO in te zetten opdat iedereen zich thuis voelt in onze organisatie!”

Dick: “Wat een verrassing! Ik ben er even sprakeloos van en dat ben ik niet snel. Dank je wel! Ik heb in discussies over inclusiviteit tijdens workshops, op de werkvloer en in mijn rol als D&I ambassadeur, vaak te horen gekregen: “Ik wist niet dat dit speelt bij TNO…” En dat sterkt mij in mijn overtuiging dat verhalen over het (niet) ervaren van inclusie juist moeten worden verteld en gedeeld. Ik voel mij enorm thuis bij TNO en het is mijn -onze- taak om ook andere mensen zich net zo thuis te laten voelen als wij dat doen. Ik kan dat niet alleen, dat is iets dat we met zijn allen moeten doen. En het begint allemaal met het ons ‘bewust-zijn van’. Dat is mijn drijfveer!”