v.l.n.r.: Eline Lankhuijzen en Irene van den Broek

ODE Eline Lankhuijzen

Eline Lankhuijzen, Manager Team HR-Talent Development bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor het pro-actief verder brengen van diversiteit en inclusie binnen TNO.

Eline Lankhuijzen, Manager Team HR-Talent Development bij TNO, received the ODE, the Unlimited Thinkers Award, for her pro-active participation to create a diverse and inclusive workfloor within the TNO organisation. [English text below the page]

Irene van den Broek, HR directeur en leidinggevende van Eline, nomineerde haar.

Irene: “Het team HR-Talent Development heeft onder de bezielende leiding van Eline veel bereikt. Zoals het incorporeren van D&I in de opleiding, het voorstel over omgang met grensoverschrijdend gedrag en de gender balans bij vrouwen in de wetenschappelijke top. Tevens co├Ârdineert het team van Eline de Women Leadership cursussen op een geweldige manier. En dat doen ze allemaal op bijzonder pro-actieve wijze. Er gaat een drive uit van deze hele groep om D&I op een positieve manier verder te brengen binnen onze organisatie.”

Eline: “Ik ben helemaal verrast. En ik vind het heel fijn dat onze inspanningen gezien worden. Er is niets mooiers dan mensen in hun kracht zetten, hen zien voor hun talent en het werk daar op aan te laten sluiten.

Wat ik andere leidinggevenden mee zou kunnen geven? Op het moment dat je als leidinggevende signalen opvangt dat bij mensen in hun werk de energie niet meer stroomt, of werk niet aansluit bij hun talent, wees dan ruimdenkend en probeer het op een andere manier te organiseren.”

Irene van den Broek, HR director and Eline’s manager, made the nomination.

Irene: “Under the inspiring guidance of Eline, The HR-Talent Development team has achieved a lot. For example the incorporation of D&OI in the training, the proposal for how to dcoordineal with unacceptable behaviour en the gender balance for women in the scientific top. Besides that, Eline’s team coordinates the Women Leadership courses in a wonderful pro-active way. This whole team is positively driven to contribute to D&I within our organisation.”

Eline: “I am totally surprised. So good to hear our efforts are being seen and appreciated. There is no greater pleasure then to empower people, to see them for their talent and to match that talent to work.

My advice to other managers? When you see the signs that people’s energy in work is lacking or leaking, or work doesn’t match with talent, be open-minded and try to organize things differently.”