ODE Francesc Sastre Calabuig

Francesc Sastre Calabuig, Research Scientist at TNO received the ODE, the Limitless Thinker Award, for his active participation and efforts for the LGBTQIA+ community in his role as Rainbow ambassador for the Rainbow@TNO Group.

Colleague Helma van den Berg, D&I officer at TNO, nominated Francesc.

Helma: “Francesc has been very positively active in the first year of the existence of the rainbow employee resource group. He has an irresistable combination of being persistent to get things done and a friendly attitude. But most of all, his drive and enthousiasm to get things done, – also things that might be a little bit tedious, but get us where we want to be-, is impressive. He is focused on the LGBTQIA+ community, but extends this to everyone at TNO, because everyone is included and needs to feel psychologicaly safe. I am very happy to work with Francesc in the years to come on strengthening the rainbow@tno employee resource group!

Francesc: “Getting this award was a complete surprise and I am extremely thankful for that. Last year I was pleased to see the Diversity and Inclusion initiative at TNO, and I immediately decided to join what is today “Rainbow TNO”.  It is very rewarding to see how TNO has been empowering and promoting our Rainbow group. Rainbow TNO’s goal is to ensure that everyone can bring openly their/her/himself to the workplace. To do so, we started to work on raising awareness, building an internal network and bring TNO policies to be LGBTQI+ inclusive. My journey at this group has been also to connect with LGBTIQ+ community in other organizations, companies and Universities, since I believe it is important to create a strong network to cooperate and learn from eachother. Without all Rainbow colleagues and the support of D&I this work, progress and results would have never been possible. Many thanks to everyone who has supported it. If you want to hear more details, Rainbow TNO is open for everyone.”

Francesc Sastre Calabuig, Research Scientist bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor zijn actieve rol en inspanningen voor de LHBTIQA+ community bij TNO als Rainbow ambassadeur voor de Rainbow @TNO Group.

Collega Helma van den Berg, D&I officer bij TNO, nomineerde Francesc.

Helma: Francesc is enorm actief geweest in het eerste jaar van het bestaan van de regenboog medewerkers groep. Hij beschikt over een onweerstaanbare combinatie van vasthoudendheid om dingen gedaan te krijgen en een vriendelijke houding. Maar bovenal is zijn drive en enthousiasme om dingen voor elkaar te krijgen, indrukwekkend – ook als dat dingen betreft die een beetje moeizaam gaan. Zijn focus ligt op de LHBTIQA+ community, maar hij breidt dit uit naar iedereen bij TNO, omdat iedereen erbij hoort en zich psychologisch veilig dient te voelen. Ik prijs mij gelukkig dat ik met Francesc mag samen werken in de komende jaren om de rainbow@tno medewerkers groep te versterken!

Francesc: “Ik werd compleet verrast met deze ODE en ik ben er heel blij mee. Vorig jaar was ik aangenaam verrast toen ik hoorde van het Diversiteit-en-Inclusie-initiatief bij TNO en ik besloot mij onmiddellijk aan te sluiten bij wat vandaag “Rainbow TNO” is. Het is heel motiverend om te zien hoe TNO de Rainbow group empowered en promoot. Het doel van Rainbow TNO is dat iedereen openlijk zichzelf kan zijn op de werkvloer. Om dat te bereiken, werken we aan het realiseren van bewustwording, aan het bouwen van een intern netwerk en aan het inclusiever maken van TNO-beleid op het gebied van LHBTIQ+. Mijn streven in deze groep is om ook verbinding te maken met de LGBTIQ+ community in andere organisaties, bedrijven en universiteiten, omdat ik erin geloof dat het belangrijk is om een sterk netwerk te bouwen waarin we samenwerken en van elkaar leren. Zonder de Rainbow collega’s en de steun van D&I, zou al dit werk, deze vooruitgang en resultaten niet mogelijk zijn. Heel veel dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt en heeft gesteund. Als je er meer over wilt weten, Rainbow TNO staat open voor iedereen.”