Inês Inácio

ODE Inês Inácio

Inês Inácio, working at DSS TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for being a role model in diversity and inclusion.

Colleagues Marion van Oeveren and Lotte Schuilenborg nominated Inês for the award.

Marion: “Inês always makes time for everyone to talk about D&I and about ‘what makes the difference for TNO’. Ze offers a sympathetic ear to everyone, helping them with their search. She is a very open-minded person. Inês, you really help people integate into our organisation. You help people understand, make them aware of differences in culture and how difficult it can be when Dutch is not your mother’s tongue. You have a big heart and you are an amazing colleague. So strong in your beliefs and so eloquent in your speech. You inspire people to be more open to more different ways of working.”

Lotte: “Inês, you are such an inspiration to me. You really touched my heart. I felt from the moment we met, that we have a connection. And that is your strength. I see you truly connect with people. Your personality makes that everyone wants to talk to you, independent of they share your beliefs or not. And isn’t that the core of inclusion? You make everyone feel included.”

Inês: “I don’t know what to say.. thank you! You are making my day, what a surprise! Almost two years ago, little did I know how much we would be talking about us and our DSS culture. I am happy that I joined the DSS culture back then and I’m super proud of what the team has accomplished so far. More and more there is this sense of awareness about diversity and acceptance of our differences, about every one being unique and the importance of bringing their unique self to work with the goal of creating more inspired and connected teams.

Personally, when I joined the culture team, I stepped way beyond my comfort zone. Since then, I’ve been learning immensely personal and professionally. I learned that (slightly) uncomfortable makes me more curious and thus makes me more eager to learn, it stimulates me. It improves my focus.  

En in het grotere plaatje geloof ik dat, naast een gezondere omgeving, geïnspireerde mensen en diverse perspectieven leiden tot innovatie. En dat is niet alleen aantrekkelijk voor onze interne organisatie, maar ook voor de buitenwereld, voor onze klanten.”

And in the bigger picture, I believe that besides a healthier environment, inspired people and diverse perspectives lead to innovation and this is attractive not only internally but also externally, to our clients.”

Inês Inácio, werkzaam bij de afdeling DSS bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor het zijn van een rolmodel in diversiteit en inclusie.

Collega’s Marion van Oeveren en Lotte Schuilenborg nomineerden Inês voor de ODE.

Marion: “Inês maakt altijd en voor iedereen tijd om over D&I te praten en ‘wat het verschil maakt voor TNO’. Ze biedt altijd een luisterend oor en helpt mensen met hun zoektocht. Ze is een heel open-minded persoon. Inês, je helpt mensen echt te integreren in onze organisatie. Je helpt begrip te realiseren en maakt mensen bewust van cultuurverschillen en hoe moeilijk het kan zijn als de Nederlandse taal niet je moedertaal is. Je hebt een groot hart en je bent een fantastische collega. Zo sterk in je overtuigingen en zo welsprekend in presentatie. Je inspireert mensen op meer open te staan voor meer verschillende manieren van werken.”

Lotte: “Inês, je bent een grote inspiratie voor mij. Je hebt mij echt geraakt in mijn hart. Vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten, had ik het gevoel dat we een connectie hebben. En dat is echt jouw kracht. Ik zie dat je oprecht verbinding maakt met mensen. Je persoonlijkheid maakt dat iedereen met je wilt praten, los van of ze jouw overtuigingen delen of niet. En is dat niet de kern van inclusie? Jij maakt dat iedereen zich inclusief voelt.”

Inês: “Ik weet niet wat ik moet zeggen.. dank jullie wel! Mijn dag kan niet meer stuk, wat een verrassing! Bijna twee jaar geleden had ik nog geen idee hoe veel we zouden praten over onszelf en onze DSS cultuur. Ik ben blij dat ik toentertijd onderdeel werd van de DSS cultuur en ik ben super trots op wat het team tot nu toe heeft bereikt. Er is steeds meer bewustwording voor diversiteit en acceptatie van onze verschillen. En voor het feit dat iedereen uniek is en hoe belangrijk het is om je unieke zelf mee te nemen naar de werkvloer met als doel meer verbinding in teams en meer geïnspireerde teams.

Persoonlijk ben ik echt uit mijn comfort zone gestapt, toen ik bij het cultuurteam kwam. Sindsdien ben ik zowel persoonlijk als professioneel enorm gegroeid. Ik heb geleerd dat (licht) oncomfortabel mij meer nieuwsgierig maakt en daardoor ook meer hongerig om te leren, het stimuleert me. Het verbetert mijn focus.