Inge Weesenaar

ODE Inge Weesenaar

Inge Weesenaar, senior HR Business Partner at TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for establishing a D&I ambassadors network within TNO Industry and for being a great advocate of the I in D&I: Inclusivity in particular.

Colleague Jaap de Vries nominated her for the Limitless Thinkers Award: “Inge is a real ambassador in the D&I domain en a great advocate of the I in Inclusivity in particular. She knows a lot about the subject, she has the right conversations with the right people and she organises diverse activities with a D&I theme. She is doing this in her own HR department, but also in her client circle, the Units CEE and Industry. Within “male-dominated” Industry she conversed continously with management about inclusive leadership and she established a great D&I ambassador network. In this network employees of the Unit (old, young, male, female, Dutch and not-Dutch) converse in a real inclusive way and participate in intervision sessions. And in that capacity, they advise management and the board how to become a more inclusive organisation. Her effort on this theme deserves a huge tribute, a huge ODE!”

Inge: “What a surprise! I am in shock… Thank you, Jaap! I am really happy with this acknowledgement, with this award. At this moment, our ambassadors are well underway giving intervision sessions and it is wonderful to see colleagues share their experiences, learning from one another in meaningful conversations. That was the goal of our awareness sessions “everyone has a blindspot:: giving insights to how diversity certainly connect people and is definately not polarising. I will gladly share this ODE with the other D&I ambassadors within TNO!”

Inge Weesenaar, senior HR Business Partner bij TNO ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor het opzetten van een D&I ambassadeursnetwerk binnen TNO Industry en omdat zij een groot voorvechter is voor met name de I van D&I; Inclusiviteit.

Collega Jaap de Vries nomineerde haar voor de ODE: “Inge is een echte ambassadeur op gebied van D&I en met name een voorvechter van de I van Inclusiviteit. Ze weet heel veel van het onderwerp, voert hierover de juiste gesprekken en organiseert diverse activiteiten over D&I. Dit doet ze binnen haar eigen HR afdeling, maar ook bij haar klanten, de Units CEE en Industry. Bij “mannenbolwerk” Industry heeft ze veel gesprekken gevoerd met het management over inclusief leiderschap en daarnaast een fantastisch D&I ambassadeursnetwerk opgezet. Hier zijn medewerkers van de Unit (oud, jong, man, vrouw, NL, niet-NL) echt inclusief met elkaar in gesprek en doen intervisie. Vanuit die hoedanigheid voeden zij het management en directie met adviezen om een meer inclusieve organisatie te worden. Haar inzet op dit thema verdient echt een enorme ODE!”

Inge: “Wat een verrassing! Ik ben in shock… Dank je wel, Jaap! Ik ben heel erg blij met deze erkening. Onze ambassadeurs zijn nu volop bezig met het geven van intervisiesessies en het is mooi om te zien dat er mooie gesprekken ontstaan waarin collega’s ervaringen delen en van elkaar leren. Dat was het doel van onze awareness sessies “erveryone has a blindspot”: inzicht geven dat het goede gesprek over diversiteit juist leidt tot verbinding en zeker niet polariserend werkt. Deze ODE deel ik dan ook graag met de D&I ambassadeurs binnen TNO!”