Iratxe Gonzalez Aparicio

ODE Iratxe Gonzalez Aparicio

Iratxe Gonzalez Aparicio, R&D portfolio coördinator & projectmanager Wind Energy System Integration at TNO received the ODE, the Limitless Thinker Award, for actively discussing D&I challenges and being a role model for fellow female colleagues.

Martijn van Roermund, deputy research manager Structural Dynamics at TNO nominated Iratxe: “Iratxe is standing firm in a rather conservative research world and actively discusses D&I challenges with her manager. Moreover, she supports her fellow female colleagues and serves as a role model for them. And last but not least: she is active in the Team OPS on diversity and the D&I Forum of TNO.”

Iratxe: “Thank you for the ODE, what a great initiative! My drive is that diverse teams means diverse minds looking at challenges, innovation  and solutions from different angles. Bringing together different perspectives towards a common goal, I truly believe that the impact we make is larger!”

Iratxe Gonzalez Aparicio, R&D portfolio coördinator & projectmanager Wind Energy System Integration bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor het actief bespreekbaar maken van D&I en voor het zijn van een rolmodel voor haar vrouwelijke collega’s.

Martijn van Roermund, deputy research manager Structural Dynamics bij TNO nomineerde Iratxe: “Iratxe staat haar ‘mannetje’ in een toch nog vrij conservatieve onderzoekswereld. Ze kaart actief uitdagingen op het gebied van D&I aan bij haar manager en biedt support aan haar vrouwelijke collega’s voor wie ze ook een rolmodel is. Daarnaast zet ze zich ook nog actief in voor het thema diversiteit binnen het OPS team en het D&I forum van TNO.”

Iratxe: “Dank voor de ODE, wat een geweldig initiatief! Mijn drijfveer is dat diversiteit in teams betekent dat je diversiteit in denkkracht hebt, die vanuit verschillende invalshoeken uitdagingen, innovatie en oplossingen inzichtelijk maken. Mijn oprechte overtuiging is: door de verschillende perspectieven te bundelen voor een gemeenschappelijk doel, maken we veel meer impact!”