ODE Marie Beth van Egmond

Marie Beth van Egmond, scientist MSc Mathematics at TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for initiating a platform to promote dialogue and discussion concerning the LGBTQIA+ theme.

Colleague Carolien van der Vliet nominated Marie Beth for the award: “At TNO Marie Beth initiated the “Rainbow TNO” group and created a platform for open conversations about LGBTQIA+ matters. By raising awareness and attention for this platform, the group now has a large amount of member and good conversations are being held. And there is also room for sharing and organizing fun things. But also in her own department Marie Beth organises activitities in connecting people. For example an online quiz and the set up of a podcast series. She makes sure everyone is seen and heard, she has attention for everybody and it is really important to her that everyone feels safe and secure.”

Marie Beth: “Thank you, what a surprise! For me, it is not a conscious effort to think en act inclusive. Initiating the Rainbow group came upon me by coincidence. I do see people are in need of more communities like the Rainbow group at TNO. I invite everybody to join us for drinks at our Rainbow social get togethers!”

Marie Beth van Egmond, crypto scientist bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor het creëren van een platform om het open gesprek te voeren rondom LGBTQIA+.

Collega Carolien van der Vliet nomineerde Marie Beth voor de ODE: “Marie Beth heeft binnen TNO de “Rainbow TNO” groep opgericht en heeft hiermee een platform gecreëerd voor het open gesprek rondom LGBTQIA+. Door alle bekendheid die ze heeft gezocht, heeft deze groep nu al een groot aantal leden en vinden er mooie gesprekken plaats. Tevens is er ruimte om samen leuke dingen te delen en te organiseren. Ook op haar eigen afdeling organiseert Marie Beth activiteiten die zorgen voor verbondenheid met elkaar, voorbeelden hiervan zijn een online quiz en ze heeft een podcast serie opgezet. Ze zorgt dat iedereen gezien en gehoord wordt, heeft aandacht voor iedereen en het is voor haar belangrijk dat iedereen zich geborgen en veilig voelt.”

Marie Beth: “Dank je wel, wat een verrassing! Voor mij is het niet een bewuste inspanning om inclusief te denken en te handelen. Het oprichten van de Rainbow TNO groep kwam bij toeval op mijn pad. Ik zie wel dat er een grote behoefte is binnen TNO aan communities zoals de Rainbow groep. Ik nodig iedereen van harte uit om naar de Rainbow borrels te komen!”