ODE Oana van der Togt

Oana van der Togt, Senior Business Developer Space and D&I Board Member bij TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for creating equal opportunities and contributing actively to meaningful improvements in D&I.

Colleagues Bilim Atli Veltin and Helma van den Berg nominated Oana for the award.
Bilim: “Oana is in top of my mind when I think about equal opportunities at TNO. She actively contributes to D&I, she asks for meaningful improvements and she directly communicates on this theme with the Board of Directors. She drafted and published a TNO document on D&I. She initiated a collaboration with Rotterdam School of Management and started Women in Leadership courses for medior and senior TNO colleagues. I followed this course a while ago and became an ambassador myself. Now I mentor girls and young women. She deserves recognition for her work!”

Oana: “Thank you for this award!

We should all have equal opportunities in this world, regardless of our differences. Organisations should aim for creating equal opportunities.
At TNO we started a little over 10 years ago with awareness for gender diversity, then cultural diversity and awareness for people with a distance to the labour market. Recently we raise awareness for diversity in sexual orientation. Iti is important to address all aspects of diversity and organisations should step forward in this.

Diversity is one thing, but without inclusion it won’t work. How can it be, that the Dutch society has such a divere base, but this is not reflected in leadership positions in organisations and politics?

It is my belief, that it is only fair and evident, that what underlies our society, should be represented in the structure of all organisations!”

Oana van der Togt, Senior Business Developer Space en D&I Board Member bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor het creëren van gelijke kansen en het realiseren van solide verbeteringen op het gebied van D&I.

Collega’s Bilim Atli Veltin en Helma van den Berg nomineerden Oana voor de ODE.
Bilim: “Oana is de eerste naam die bij mij opkomt als ik denk aan gelijke kansen bij TNO. Ze draagt actief bij aan D&I, ze vraagt om betekenisvolle verbeteringen en communiceert direct met de Raad van Bestuur over dit thema. Ze heeft een document over D&I binnen TNO opgesteld en gepubliceerd. Ze heeft een samenwerking opgezet met de Rotterdam School of Management en ze heeft de Women in Leadership cursussen geïnitieerd voor medior en senior TNO collega’s. Ik heb deze cursus gevolgd en ben daarna zelf een ambassadeur geworden. Nu ben ik een mentor voor meisjes en jonge vrouwen. Oana verdient erkenning voor haar werk!”

Oana: “Dank je wel voor deze erkenning!

We zouden allemaal gelijke kansen moeten hebben in deze wereld, ongeacht onze verschillen. Organisaties zouden voor gelijke kansen voor hun medewerkers moeten strijden. Bij TNO zijn we iets meer dan 10 jaar geleden begonnen met aandacht voor gender diversiteit, gevolgd door culturele diversiteit en aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds kort vragen we ook aandacht voor diversiteit in seksuele oriëntatie. Het adresseren van alle aspecten van diversiteit zijn belangrijk en organisaties moeten daar stappen in zetten.

Diversiteit is 1 ding, maar zonder inclusie werkt het niet. Hoe kan het dat we in Nederland zoveel diversiteit hebben in onze maatschappij, maar dat niet weerspiegeld zien in leiderschapsposities in organisaties en in de politiek?

In mijn ogen is het alleen maar fair en vanzelfsprekend dat wat de basis vormt van de Nederlandse maatschappij, zijn weerspiegeling vindt in de organisatiestructuur van alle organisaties!”