v.l.n.r.: Yvette overhandigt de ODE aan Quirine

ODE Quirine Smit

Quirine Smit, researcher Hybrid Artificial Intelligence at TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for making everyone feel welcome and at home.

Manager Yvette Mulder nominated Quirine with the following motivation:

““This year Quirine started as member of the diversity team of TNO, to contribute to an inclusive working culture and to raise more awareness for diversity and inclusion. She accepts people for who they are completely and makes everybody feel welcome. In her spare time she teaches young people how to sail and she is especially committed to young people with rough edges. She is a warm personality who really propagates inclusiveness.”

Yvette to Quirine during the award ceremony: “You give everybody your full attention, making them feel welcome and at home. You take care of people, you are considerate of their needs – like today, where you brought blankets to the office so no one was cold! As a member of the diversity team you increase awareness. In many things you do, you help youngsters with extra baggage on their way in life and society.”

Quirine to Yvette and the team: “Thank you. You all have made me feel so welcome in this team. Since I feel comfortable to be myself at work, that allows me to be more open and authentic, in the Data Science team, in project teams, and in the Rainbow team. This ODE shows me that my authenticity is appreciated. I am touched to hear that this makes others feel more welcome and included as well.”

Quirine Smit, researcher Hybrid Artificial Intelligence bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, omdat ze iedereen zich welkom en thuis doet voelen.

Manager Yvette Mulder nomineerde Quirine met de volgende motivatie:

“Quirine begon dit jaar bij het diversiteitsteam van TNO, om bij te dragen aan een inclusieve werkcultuur en om meer bewustwording voor diversiteit en inclusie te realiseren. Ze laat iedereen in hun waarde en doet iedereen zich welkom voelen. In haar vrije tijd leert ze jongeren zeilen en ze is in het bijzonder begaan met kids die wat ruwere randjes hebben. Ze is een warme persoonlijkheid die inclusiviteit echt uitdraagt in haar zijn.”

Yvette tegen Quirine tijdens de uitreiking: “Je geeft iedereen je volle aandacht, je zorgt dat ze zich welkom voelen en thuis. Je zorgt voor mensen, je denkt aan wat ze nodig hebben – zoals je vandaag ook dekens meenam naar kantoor zodat niemand het koud had! Als lid van het diversiteitsteam vergroot je bewustwording. Daarnaast help je jonge mensen met extra bagage op weg in hun leven en in de maatschappij.”

Quirine tegen Yvette en het team: “Dankjewel. Jullie allemaal maken dat ik mij zo welkom voel in dit team. Dat ik mij comfortabel voel om mijzelf te zijn op het werk maakt het voor mij mogelijk om meer open en authentiek te zijn. In het Data Science team, in project teams en in het Rainbow team. Deze ODE laat mij zien dat mijn authenticiteit gewaardeerd wordt. Het raakt mij dat dat er voor zorgt dat anderen zich ook meer welkom en geïncludeerd voelen.”