ODE Sven van der Gijp

Sven van der Gijp, Managing Director Business Information and Operations Services at TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for raising awareness and putting D&I into practice.

Colleagues Eveline Glaser and Helma van den Berg nominated Sven for the award.

Helma: “Driven by his motivation as managing director BIOS, Sven tackles the accessibility of buildings. He is also enormously open to D&I meetings and interaction.”

Eveline: “Sven organizes the BIAS training for managers and by doing so he raises a lot of awareness for the subject. He also makes sure D&I gets on the agenda of managers and he makes sure things are really going to change. Furthermore, he sets a good example. Sven hires qualified women on positions (by example technical positions) where others believe they (the women) cannot be found. He is an important catalyst in the D&I changes within TNO.”

Sven: “Dank je wel voor deze erkenning! Ik vind D&I inderdaad heel belangrijk. Waar iedereen riep dat er voor een bepaalde functie geen vrouw te vinden was, wisten wij het binnen een week te regelen. En ik vind D&I in de brede zin van het woord belangrijk, dus niet alleen in de verhouding man-vrouw in een team, maar ook bijvoorbeeld inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Sven: “Thank you for this recognition! The D&I theme is indeed really important to me. When people said a female employee couldnot be found for a certain position, we made it happen in a week. My interest in D&I goes beyond the gender theme. Also the inclusion of people with a distance to the labour market has to get attention and is part of the D&I I would like to see addressed on the workfloor.”

Tips van Sven voor anderen: “Luister goed naar de mensen in je team en vraag om input uit verschillende hoeken, diverse doelgroepen. Toets bij hen of acties zinvol zijn. En naast de waardevolle input, maakt het je organisatie en team ook veel leuker!”

Sven’s tips for other people: “Listen carefully to the people in your team and ask for input from different angles, from diverse target groups. Ask them if actions are meaningful. And, besides valuable input, it makes your company and team a lot more fun!”

Sven van der Gijp, Managing Director Business Information en Operations Services bij TNO, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor het creëren van bewustwording en het actief invulling geven aan D&I.

Collega’s Eveline Glaser en Helma van den Berg nomineerden Sven voor de ODE.

Helma: “Omdat Sven vanuit zijn eigen motivatie als directeur BIOS de toegankelijkheid van gebouwen oppakt en omdat hij enorm bereikbaar is voor D&I meetings en interactie.”

Eveline: “Sven organiseert de BIAS training voor leidinggevenden waardoor er veel meer awareness voor het onderwerp komt. Ook zorgt hij ervoor dat het onderwerp op de agenda komt bij managers en dat er echt dingen gaan veranderen. Daarnaast geeft hij het goede voorbeeld. Sven neemt vrouwen aan op functies (bijvoorbeeld technische functies) waarvan iedereen roept dat dat niet gaat lukken. Sven is een belangrijke motor in de D&I veranderingen binnen TNO.”