v.l.n.r.: Mia Jukic gives ODE to Viktor Nugter

ODE Viktor Nugter

Viktor Nugter, deputy research manager Electronic Defence at TNO, received the ODE, the Limitless Thinker Award, for bringing diversity in the team – in its broadest sense.

Colleague Mia Jukic nominated Viktor.

Mia: “When I joined the group ‘Underwater Signatures’ in the Electronic Defence department at TNO in October 2022, I was the only woman and the second person with a migration background in the team. Team leader Viktor Nugter conducted my initial interview. Over the past year, I have witnessed significant positive changes in terms of diversity under Viktor’s guidance. Currently, we have three permanent women members in the team, along with a woman intern, making us a group of four during team meetings.

Additionally, the expertise within the team has diversified, covering a broad range of knowledge, including mathematics, physics, engineering, and paleomagnetism. Lastly, I have observed on multiple occasions that Viktor believes in the inclusion of all personality types, assists in resolving conflicts and refrains from passing judgment on character. I believe our team has grown under Viktor’s guidance over the past year, becoming more accepting, respectful, and tolerant.”

Viktor: Wow, I was so not expecting this.. What a compliment! How do I give substance to diversity and inclusion? For me, it is important to work from inside out. My personal mission is to make the world a safer place. And for me that starts with a safe and secure working environment where everyone feels welcome and appreciated. How to do that? There are so many ways to accomplish that. Let me say this: variety is important. And variety is shown in multiple disciplines. Gender, religion, background, talent, expertise, etc. If you as a team, – with so many different people, with so many different perspectives – can accomplish to reach for the same goal, you will achieve great things.”

Viktor Nugter, deputy research manager Electronic Defence , ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, omdat hij diversiteit in het team brengt – in de breedste zin van het woord.

Collega Mia Jukic nomineerde Viktor.

“Toen ik in oktober 2022 bij de groep ‘Underwater Signatures’, afdeling Electronic Defence van TNO kwam, was ik de enige vrouw en de tweede persoon met een migratieachtergrond in het team. Met team leider Viktor Nugter voerde ik mijn eerste sollicitatiegesprek. Het afgelopen jaar hebben er grote positieve veranderingen op het gebied van diversiteit plaatsgevonden onder Viktor’s leiding. Nu werken er permanent drie vrouwelijke collega’s in ons team en hebben we een vrouwelijke stagiaire, waarmee we op vier vrouwelijke teamleden komen tijdens teambijeenkomsten.

Daarnaast is ook de variëteit aan expertise in het team enorm toegenomen en bestrijkt dat nu een breed pallet aan kennis, onder meer op het gebied van wis-, natuur- en bouwkunde en paleomagnetisme. Tenslotte ben ik er meermaals getuige van geweest dat Viktor inclusie van alle persoonlijkheden nastreeft, helpt bij het oplossen van conflicten en zich onthoudt van oordelen op de persoon. Ik ben ervan overtuigd dat ons team is gegroeid onder Viktor’s leiding het afgelopen jaar en dat we respectvoller, toleranter en inclusiever zijn geworden.”

Viktor: Wow, dit had ik totaal niet verwacht.. Wat een groot compliment! Hoe geef ik invulling aan diversiteit en inclusie? Voor mij is het heel belangrijk dat er van binnenuit, van binnen naar buiten wordt gewerkt. Mijn persoonlijke missie is om de wereld veiliger te maken. En voor mij begint dat met een veilige en zekere werkomgeving, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. En hoe doe je dat dan? Er zijn zoveel dingen die je kunt doen om dat te bereiken. Laat ik het zo zeggen: variëteit in je team is belangrijk. En variëteit kan zitten in meerdere disciplines. Denk aan gender, religie, achtergrond, talent, expertise, etc. Als je het voor elkaar krijgt om als team – met zoveel verschillende mensen, met zoveel verschillende perspectieven – voor hetzelfde doel te gaan… dan kan je grote dingen bereiken.”